Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Casus over de winst van slimme studenten

In de zorgsector zit veel potentie om data slim toe te passen. De bewustwording van de mogelijkheden is toegenomen. Maar veel toepassingen staan ver af van verpleegkundigen, specialisten en managers. Dit belemmert de toepassing van data in hun werkveld. Dat is jammer, want ook kleinere en minder complexe initiatieven kunnen van toegevoegde waarde zijn. In dit artikel van Zorgvisie lees je het verhaal van Eli Goedegebure en Luc Oudenes over de de winst van slimme studenten.
Luc Oudenes (links) en Eli Goedegebure van Datastudent

Vanuit het idee dat elke zorgorganisatie in Nederland, klein of groot, in staat moet worden gesteld bekend te raken met de meerwaarde van data, is de start-up Datastudent opgericht. Eli en Luc zetten slimme studenten econometrie, wiskunde en/of natuurkunde, met affiniteit voor data science, tijdelijk in om een organisatie te stimuleren hun data beter te gebruiken. Deze studenten helpen de organisaties bij het aanscherpen van de onderzoeksvragen. Daarnaast met het verbeteren van de datakwaliteit en het uitvoeren van analyses om zo tot nieuwe interessante inzichten te komen.

Duurzame inzetbaarheid van ziekenhuismedewerkers

Eén van die initiatieven is duurzame inzetbaarheid van ziekenhuismedewerkers. Dit is een actueel thema in een tijd waar heel veel gevraagd wordt van het ziekenhuispersoneel. Er is gebruik gemaakt van een zogenoemd VAR-2 meetinstrument. Dat bestaat uit een enquête die de balans meet van enerzijds de mentale en fysieke capaciteiten van een medewerker en anderzijds de eisen die het werk aan deze medewerkers stelt.

Het doel was om op basis van de response te bepalen of medewerkers problemen hadden aan deze eisen te voldoen. Dit kon inzicht opleveren in de risico’s met betrekking tot productiviteitsverlies, uitval wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid in de toekomst. Vooral dit laatste bleek interessant. Dit omdat we het vermoeden kwalitatief konden onderbouwen dat medewerkers met een functie ‘aan het bed’ meer risico liepen om  ‘op te branden’ dan medewerkers met een ondersteunende functie.

Onze analyse bevestigde dit, en zelfs meer. Onze resultaten lieten namelijk zien dat niet alleen de medewerkers ‘aan het bed’ maar ook de ondersteunende medewerkers verhoogde risico’s liepen. Een mooie bijvangst dus. Uiteindelijk zijn de resultaten in geanonimiseerde rapportvorm gedeeld met de leidinggevenden van de afdelingen. De medewerkers hebben een individuele variant ontvangen zodat op verschillende niveaus actie te ondernemen is.

Interne benchmark voor beslissingsproces

Nog een voorbeeld van een kleinschalig, lokaal initiatief. Een chirurg wilde meer te weten komen over het functioneren van zijn mamma-oncologische patiënten voor, tijdens en na de behandeling op het gebied van levenswelzijn. Voor hem stonden de thema’s ‘shared-decision making’ en ‘kwaliteit van leven’ centraal.

Om dit te bereiken, heeft hij gebruik gemaakt van een meetinstrument dat op verschillende tijdstippen een enquête stuurde naar (oud-)patiënten. Het was vervolgens de taak van ‘onze’ student om deze response te analyseren. Hierdoor kon de chirurg de resultaten gebruiken als interne benchmark en om het gesprek aan te gaan met toekomstige patiënten. Inmiddels is deze analyse afgerond en heeft de chirurg een extra middel gekregen om zijn patiënten mee te nemen in het beslissingsproces.

Beide opdrachten illustreren dat door inzet van data verschillende doelstellingen bereikt kunnen worden. En dat kan op kleine schaal laag in de organisaties beginnen.

Door Eli Goedegebure en Luc Oudenes van Datastudent, eerder geplaatst op Zorgvisie.nl