Home Tags Innovatie

innovatie

innovatie

Balans in jouw eigen werk/leven

Paulien Knol: ‘Zo ga je van hoe dan naar doe dan’

Innovatie volgt op innovatie in het zorgonderwijs. Nieuw politiek beleid, wisselingen in management, vernieuwde methodieken en dan natuurlijk nog steeds weer andere groepen en curricula. Gecombineerd met hoge werkdruk. Hoe blijf je dan fris en veerkrachtig?
Leeromgeving

Adaptiviteit in online leermiddelen: het werkt! Maar hoe?

Een onderzoek naar een adaptieve online leerinterventie Medisch Rekenen voor verpleegkundigen en verzorgenden
Leeromgeving

Schoolleider Eric van ’t Zelfde ‘Geef jezelf de ruimte om nieuwe dingen te verzinnen’

Excellent onderwijs is geen doel. Het is een gevolg van goed zijn voor je leerlingen. Maar hoe doe je dat als docent of opleider? Rector Eric van ’t Zelfde, bekend van tv-programma Dream School en schoolleider van vmbo-college De Brink geeft enkele ingrediënten prijs.
Leeromgeving

Uniek onderwijsontwerp: Episiotomie (‘inknippen’) in virtual reality

Sommige verloskundige handelingen worden in de praktijk steeds minder vaak uitgevoerd. Dat geldt onder andere voor het zetten van een episiotomie (‘inknippen’) tijdens de bevalling en het hechten van deze episiotomie. Om de studenten verloskunde toch voldoende authentieke leersituaties aan te bieden, ging onlangs een uniek project van start: het ontwikkelen en evalueren van een virtual reality  waarbij studenten deze handelingen in een gesimuleerde omgeving kunnen oefenen. Het project, waarbij Hogeschool Zuyd, Hogeschool InHolland en Hogeschool Rotterdam samenwerken, wordt gefinancierd vanuit de Stimuleringsregeling Open en online onderwijs, dat in opdracht van het ministerie van OCW wordt gecoördineerd door SURF. Het idee voor dit onderwijsontwerp kwam van projectleider Marijke Hendrix, senior-onderzoeker en hoofddocent bij de Academie Verloskunde in Maastricht, onderdeel van Hogeschool Zuyd. We spraken haar bij de start van het project.
Leeromgeving

Leraar van het jaar Ismail Aghzanay: “Om te nemen moet je soms sterker geven.”

“Spreek uit het hart en je bereikt andere harten”, is de lijfspreuk van Ismail Aghzanay (31), docent Engels én Leraar van het jaar 2021. Studenten maken het onderwijs, is zijn stellige overtuiging. “Als zij niet presteren kan jij ook niet presteren en andersom.” Dat laatste ondervond hij aan den lijve toen hij als ‘onhandelbaar kind’ op het speciaal onderwijs belandde. Op het Congres Zorgonderwijsvernieuwers van 25 november vertelt Ismail die, naast docent, spreker en dagvoorzitter is, zijn verhaal. Ook geeft hij tips hoe je als docent en praktijkopleider echt het verschil kunt maken en hoe je de band met je studenten kan versterken. In dit interview geeft hij alvast een voorproefje.
Leeromgeving

Daniëlle Bakboord: Externe blended praktijkbegeleiding helpt studenten in de zorg sneller afstuderen

Dat de zorg kampt met een tekort aan personeel is algemeen bekend. Dat dit ook de oorzaak is dat studenten in de zorg (van Helpende tot Verpleegkundige niveau 6) niet tijdig kunnen afstuderen is wellicht minder bekend. Overbelaste werkbegeleiders hebben vaak geen tijd om stagiaires goed te begeleiden. Hierdoor dreigen studenten bepaalde praktijkonderdelen niet onder de knie te krijgen met als gevolg studievertraging of zelfs studie-uitval. Daniëlle Bakboord, eigenaar van Bakboord zorg & verpleging, heeft daar een eigentijdse oplossing voor. Samen met haar team biedt ze studenten in het volwassenonderwijs externe blended praktijkbegeleiding, zowel face to face bij de zorginstelling, als via Smart glasses, MS Teams en – synchroon of asynchroon – in de eigen praktijklokalen.
De student centraal

Zo worden toekomstige zorgprofessionals duurzaam opgeleid

Opleiding speelt een cruciale rol in het vergroenen van de zorgsector. Ondanks het groeiende draagvlak komt duurzaamheid echter nog beperkt voor in universitaire zorgopleidingen en ontbreekt de knowhow. Dat blijkt uit onderzoek van het LUMC en expertgroep GREENER. Om de nieuwe generatie zorgprofessionals duurzaam klaar te stomen, komen de onderzoekers diverse aanbevelingen.
Leeromgeving
Estella Griffioen

Estella Griffioen: ‘Zo houd je je studenten bij de les’

We kennen het allemaal. De constante uitdaging om studenten bij de les te houden. Leren vereist een grote leer- en werkdiscipline van de lerende. Maar dat niet alleen. Het vraagt ook veel van de docenten en praktijkopleiders. De student motiveren om zelf aan de slag te gaan, kunnen we niet. Motiveren doet een mens altijd zelf. We kunnen hem wel stimuleren om gemotiveerd te raken. In dit artikel geeft onderwijskundige Estella Grifioen alvast wat tips hoe je zelfsturing van studenten kunt stimuleren.
Leeromgeving

‘Met hybride onderwijs kun je het leerrendement vergroten’

Wat studenten leren, moet ook van nut zijn in de praktijk. Lia Bijkerk is daarom groot voorstander van blended leren: een mix van individueel en klassikaal leren, maar ook samen leren met andere studenten en leren in de praktijk.
Leeromgeving
Innovatie

EPA’s, blended learning en performance support: Een kijkje in ‘Hotel Onderwijs’

Onderwijskundige Lia Bijkerk geeft trainingen in het ontwerpen van blended onderwijs. In een praktijkcasus voor de opleiding tot operatieassistent van de Erasmus MC Academie krijgen de opleiders een beeld van blended onderwijs met behulp van de metafoor van een hotel.
Abonneren