Over leeromgeving

Hoe creëer je een (nog) uitdagender leeromgeving?

Innovatie

Sevagram: intern opleiden leidt tot zeshonderd extra medewerkers

Veel mensen willen wel werken in de zorg maar hebben de juiste diploma’s niet. Bij Sevagram worden ze toch aangenomen en intern opgeleid. Ook creëerde de organisatie samen met het onderwijs de nieuwe functie welzijnsverzorgende, die tussen helpende en verzorgende IG is gepositioneerd. ‘We hebben nu al zo’n zeshonderd extra medewerkers.’
Leeromgeving

‘Ik proef angst om in de zorg over fouten te praten’

Onderwijs is vooral zinvol als mensen kennis opdoen die ze willen opdoen, stelt Harold Bekkering, hoogleraar sociaal cognitieve neuropsychologie. Het heeft weinig zin om trainingen aan te bieden waarvoor de motivatie ontbreekt. ‘Je leert bijvoorbeeld veel van praten over gemaakte fouten. Dan gaat het over het doen en laten van mensen in plaats van over theorie die ze niet interessant vinden.’

‘Medewerkers verliezen motivatie door de alsmaar uitdijende controle’

Je hoeft niets te doen om medewerkers intrinsiek te motiveren, volgens Rob Martens, hoogleraar onderwijskunde en psycholoog. Mensen willen van nature leren. Door de controlesystemen die we hebben opgetuigd, de vele metingen en verplichtingen verliezen professionals echter hun motivatie en nieuwsgierigheid.
Leeromgeving

‘Het is een grote uitdaging om de visie op leren op het netvlies te houden’

Waarderend leren is een belangrijk onderdeel van de visie op leren van Gelre ziekenhuizen. Dat betekent onder meer constructieve feedback geven in een open sfeer. Voor Elze Bent, manager leerhuis, is zelfreflectie daarbij een eerste belangrijke stap. ‘Wat is het effect van mijn handelen? En wat kan ik daarin verbeteren? Zeker in de zorg zijn dat belangrijke vragen, we zijn geen koekjesfabriek.’
Innovatie

‘Studenten zijn veel meer betrokken’

Een hbo-verpleegkundige en een mbo-verpleegkundige die samen in de thuiszorg stagelopen. In Groningen gebeurt het bij enkele thuiszorgorganisaties. De studenten hebben meer eigen regie, bepalen hun eigen leerdoelen en wisselen ervaringen uit met de koppels van andere zorginstellingen. ‘Dat ook organisaties van elkaar leren, vind ik een ontzettend mooi idee.’