Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

‘Studenten zijn veel meer betrokken’

Een hbo-verpleegkundige en een mbo-verpleegkundige die samen in de thuiszorg stagelopen. In Groningen gebeurt het bij enkele thuiszorgorganisaties. De studenten hebben meer eigen regie, bepalen hun eigen leerdoelen en wisselen ervaringen uit met de koppels van andere zorginstellingen. ‘Dat ook organisaties van elkaar leren, vind ik een ontzettend mooi idee.’

Duo stage in de thuiszorg

Het idee voor het opzetten van een extramuraal leerteam (ELT) ontstond bij TSN Thuiszorg in Groningen. Een van de doelen is om studenten meer te binden en te boeien als het om de thuiszorg gaat. Zodat ze zichzelf als verpleegkundige beter kunnen ontdekken en ervaren dat thuiszorg meer is dan het aantrekken van steunkousen. Verder staat het bevorderen van de samenwerking tussen de studenten onderling centraal. Tussen mbo’ers en hbo’ers en studenten van andere extramurale zorginstellingen.

Twijfels

‘Nu hobbelen studenten tijdens een reguliere stage achter een gediplomeerd verpleegkundige aan en doen na wat diegene doet,’ licht coördinator beroepsopleidingen Miriam van den Berg toe. ‘We dachten dat het ook anders kan en vroegen ons af: hoe kunnen we leerling verpleegkundigen leren om hun eigen regie te pakken?’

Elkaar nodig

Aanvankelijk werd gedacht aan het opzetten van een leerafdeling die geleid wordt door studenten, zoals in enkele ziekenhuizen wordt gedaan. Maar dat was juridisch en praktisch gezien niet mogelijk.  Van den Berg. ‘Daarom ontstond het idee om duo’s te maken van hbo en mbo- verpleegkundigen. Ook omdat deze functies tijdens het stagelopen nu erg gedifferentieerd zijn. De mbo- verpleegkundige is meer uitvoerend terwijl de hbo-verpleegkundige echt een regiefunctie heeft. Maar ze hebben elkaar wel nodig tijdens het reguliere werk.’

De mindere voelen?

Maar voelt een mbo- verpleegkundige zich niet snel de mindere van zijn of haar collega? Aan het begin van de stage is dat vaak wel het geval, erkent Van den Berg. ‘Maar gaandeweg wijzigt dat perspectief meestal.’
Ze geeft een voorbeeld van een mbo-student die in zijn eindpresentatie aangaf er aanvankelijk erg tegenop te zien om met een hbo’er samen te werken. Achteraf gezien vond hij het een waardevolle ervaring. ‘Hij zei dat hij nu beter wist wat zijn kwaliteiten als mbo-verpleegkundige zijn’ vervolgt Van de Berg. ‘Dat hij heeft ervaren dat hij net zo waardevol is als een hbo’er. Hij voelde zich steviger staan aan het begin van zijn carrière.’

Zelf kiezen

Een ander verschil met een reguliere stage is dat de studenten meer regie hebben over hun eigen leerproces. Ze kiezen zelf onderwerpen uit waar ze zich mee bezighouden. Bepaalde doelen en examens moeten gehaald worden, maar de manier waarop ligt bij de student. Van den Berg: ‘Het kan zijn dat ze tegen de werkbegeleider zeggen: “We willen morgen mee op route naar een bepaalde cliënt want dat past bij het onderwerp waar we mee bezig zijn.” En ze kunnen ook meelopen met een student die bij een andere organisatie stageloopt.’

Organisatie-overstijgend

Ook thuiszorgorganisaties NNCZ en Dignis hebben zich bij het initiatief aangesloten. Bijzonder is dat de koppels van de verschillende organisaties geregeld overleg hebben met elkaar om ervaringen uit te wisselen. Ook bespreken ze de verschillen in werkwijze tussen de organisaties. ‘Zo kwam naar voren dat TSN veel minder dan Dignis bezig is met de toepassing van de Wet Zorg en Dwang’ licht Van den Berg toe. ‘De studenten gaan dan na waar dat aan ligt. Welke kaders daarachter hangen. Hetzelfde geldt voor de verschillende omgang met psychiatrische patiënten. De studenten gaan veel meer boven de zorg hangen en kijken op een andere manier naar de thema’s die er spelen.’

Groot ELT

Verder is er eens in de maand n groot ELT waarbij niet alleen de studenten maar ook de werkbegeleiders en de docenten van de opleidingen bij elkaar komen. Studenten geven aan waar ze tegenaan lopen. Maar er worden ook positieve ervaringen uit gewisseld waardoor iedereen van elkaar leert. ‘Zo is de zelfredzaamheidstas die wij gebruiken om de zelfredzaamheid van cliënten te vergroten nu ook ingezet bij Dignis’ vertelt Van den Berg enthousiast. ‘Dat ook organisaties van elkaar leren, vind ik een ontzettend mooi idee.’

Meer betrokken

Van den Berg ziet dat de ELT-studenten vaker dan reguliere studenten met collega’s in gesprek gaan of een extra bezoekje aan cliënten brengen na werktijd om bepaalde zaken uit te zoeken. ‘Ze zijn zo anders met hun leerproces bezig. Ze zijn veel meer betrokken.’

Niet voor iedereen

Het plan is om het netwerk stapje voor stapje te laten groeien en steeds meer zorginstellingen en opleidingen te laten aansluiten. Ook wordt bekeken of er ELT voor stages voor verzorgenden-IG in de thuiszorg opgezet kan worden. Alhoewel een ELT niet voor iedereen passend is. Van den Berg. ‘Voor sommige studenten is dit type stage te vrijblijvend. Dat geldt ook voor de werkbegeleiders die een meer coachende rol dienen te hebben. Sommigen vinden het erg moeilijk om de controle los te laten.’

 

Geschreven door: Sigrid Starremans.

Meer over opleiden & ontwikkelen in de zorg? Bekijk ons kenniscentrum voor opleiden & ontwikkelen.

Artikelen over opleiden & ontwikkelen in de zorg in jouw mailbox? Meld aan voor onze nieuwsbrief voor leerhuizen in de zorg of kies voor de nieuwsbrief van Zorgonderwijsvernieuwers.