Home Uitgelicht

Uitgelicht

Innovatie

‘ChatGPT dwingt je om je onderwijs onder de loep te nemen’

Techniek kan het leven makkelijker maken. Dat geldt zeker voor kunstmatige intelligentie (AI) hulpmiddelen zoals ChatGPT. Ideaal voor studenten, maar óók voor docenten. Tenminste: als je jouw onderwijs er handig op aanpast.
De student centraal

‘Generatie Z lijkt zo zelfstandig, maar is dat nog niet’

Ze zijn lui, snel beledigd en zitten de hele dag op hun telefoon. Zijn deze eigenschappen kenmerkend voor ‘generatie Z’? En is de kloof met de docent uit generatie X, Y of generatie Pragmatisch echt groter dan tussen eerdere generaties?
Balans in jouw eigen werk/leven

Paulien Knol: ‘Zo ga je van hoe dan naar doe dan’

Innovatie volgt op innovatie in het zorgonderwijs. Nieuw politiek beleid, wisselingen in management, vernieuwde methodieken en dan natuurlijk nog steeds weer andere groepen en curricula. Gecombineerd met hoge werkdruk. Hoe blijf je dan fris en veerkrachtig?
Abonneren