Paul Kirschner

Universiteitshoogleraar en hoogleraar onderwijspsychologie aan de Open Universiteit

Paul A. Kirschner is Universiteitshoogleraar en hoogleraar Onderwijspsychologie aan de Open Universiteit. Hij is ook Visiting Professor Onderwijs met een leerstoel in Leren en Interactie in de Lerarenopleiding aan Oulu University (Finland) waar hij ook een Eredoctoraat heeft (doctor honoris causa). Hij is een internationaal erkende expert op zijn gebied met meer dan 350 wetenschappelijke publicaties. Hij heeft zitting gehad in de Onderwijsraad in de periode 2000-2004 en is lid van de Wetenschappelijk Technische Raad van SURF.

Hij schrijft regelmatig voor Didactief (de kolom KirschnerKiest over wat docenten kunnen met wetenschappelijke resultaten). Hij is hoofdauteur van het boek Op de schouders van reuzen (ook gratis verkrijgbaar op ww.opdeschoudersvanreuzen.nl) en medeauteur van het twee boeken over mythes in het onderwijs Jongens zijn slimmer dan meisjes XL en Juffen zijn toffer dan meesters. Hij wordt gezien als expert op veel gebieden en vooral het ontwerpen van effectief, efficiënt en bevredigend onderwijs, computerondersteund samenwerkend leren (CSCL), mediagebruik in het onderwijs en het verwerven van complex cognitieve vaardigheden.