Jolise 't Mannetje

Praktijkgericht onderwijskundig onderzoeker, Saxion Hogescholen

Jolise ’t Mannetje werkt als praktijkgericht onderwijskundig onderzoeker. Rode draad in haar werk zijn honoursonderwijs, positieve psychologie, welbevinden en onderwijsvernieuwing. Haar promotie-onderzoek richt zich op het versterken van het welbevinden van hbo-studenten, middels het ontwikkelen van persoonlijke hulpbronnen.