Jojanneke van Staveren

Onderwijsadviseur palliatieve zorg, VUmc Academie en projectleider programma O2PZ

Jojanneke is onderwijsadviseur palliatieve zorg, VUmc Academie en projectleider binnen het programma O2PZ (Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg). Ze werkt binnen het verpleegkundig vervolgonderwijs (VVO) waar ze zowel mbo- als hbo-studenten opleidt. Bij Inholland volgt ze de master Leren en Innoveren. “Vanuit mijn organisatie kreeg ik de mogelijkheid om een master te doen. Deze master leek het meest passend voor mij.”

Binnen haar werk heeft Jojanneke veel te maken met onderwijsinnovaties. “Onderzoek doen is een item dat we nog meer willen verankeren in het huidige onderwijs. In deze master heb ik geleerd hoe je valide en relevante instrumenten kunt gebruiken om onderzoek uit te voeren. Daarnaast heb ik (digitale) tools aangereikt gekregen die ik mee kan nemen in mijn eigen onderwijs, maar ook kan delen met mijn collega’s.”