Janniko Georgiadis

Hoofd Sectie Anatomie en Medische Fysiologie UMCG

Janniko Georgiadis is gepromoveerd op het gebied van de systeem-neurowetenschappen. Het overkoepelende thema van zijn onderzoek is het verkrijgen van een beter begrip van positieve gevoelens (plezier, flow) in sociale situaties . Het onderzoek van dr. Georgiadis richt zich op de neurobiologie van de menselijke seksuele respons (een primaire vorm van positief gevoel en motivatie), en ook op de rol van positieve gevoelens in het academische onderwijs. Hij past principes uit onderzoek naar positieve emoties om toepassingen in het biomedische academische onderwijs te ontwikkelen en te verbeteren.

In zijn onderzoek maakt dr. Georgiadis gebruik van verschillende onderzoeksmethoden, zoals fMRI, perifere fysiologische metingen, vragenlijsten en psychologische tests.
Samen met een virtual reality-bedrijf werkt hij aan digitale onderwijsinnovaties, waarin op geleide van onderzoeksresultaten gamification (spel-psychologische) elementen zullen worden verwerkt om de onderwijsinnovaties zoveel mogelijk een beroep te laten doen op positieve gevoelens.