Drs. Dorian Maarse

Trainer, coach, auteur en consultant gespecialiseerd in culturele verschillen, diversiteit, inclusiviteit en teamsamenwerking

Dorian Maarse, van Maarse & Mensen, training en advies heeft zich na haar opleiding organisatiepsychologie gespecialiseerd in teamsamenwerking en interculturele communicatie, geeft hierin trainingen in binnen- en buitenland. Dorian haalde een licentie om de Intercultural Development Inventory (IDI) af te nemen. De uitslag van deze test is vaak een eyeopener en aanjager om de eigen interculturele competentie op een hoger plan te willen brengen.