Derk Bransen

Co-Creatie Manager EducationLab bij Universiteit Maastricht

Derk Bransen werd geboren in Amsterdam, Nederland, op 14 oktober 1987. Daarna cum laude afgestudeerd aan de opleiding Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Maastricht ging hij in 2015 aan de slag als Executive Search Consultant. Al snel begaf hij zich echter naar de Universiteit Maastricht, de Faculteit der Volksgezondheid, Geneeskunde, en Life Sciences in 2017, waar hij zijn onderzoeksambities aan de School kon nastreven van het onderwijs in gezondheidszorgberoepen (SHE). Bij de Universiteit Maastricht kon hij combineren het uitvoeren van onderzoek en het schrijven van zijn proefschrift met onderwijsactiviteiten en mentoring bachelorstudenten geneeskunde. Hij is betrokken geweest bij het organiseren en faciliteren van de SHE presenteert sessies en PhD-platforms. Zijn onderzoeksinteresses zijn de regulering van leren, werkplekleren en niet-gegradueerde medische opleiding.