Dr. Charlie Obihara

Kinderarts en opleider kindergeneeskunde in het ETZ Tilburg

Charlie Obihara is kinderarts en opleider in het ETZ Tilburg. Tijdens de jaren als opleider is hem opgevallen dat cultuursensitieve zorg en inclusie van mensen die niet op ons lijken niet vanzelfsprekend is. Doordat de meeste mechanismen die hieronder liggen onbewust zijn, overschatten we onze interculturele competentie en communicatie. Zijn observaties hebben geresulteerd in het co-auteurschap van de leerboek Interculturele communicatie in de zorg, artikelen over het vergroten van interculturele competenties bij zorgprofessionals en het zojuist gepubliceerde boek voor opleiders: Naar een inclusieve opleiding in de zorg.

Charlie is een veel gevraagd spreker en geeft workshops en trainingen. Charlie is medeoprichter van CODING, collectief voor diversiteit en inclusie in de geneeskunde.